សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ានអ៊ីនស្តាស្តារថ្មខូអិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ានអ៊ីនស្តាស្តារថ្មខូអិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ានអ៊ីនស្តារថ្មគ្រុបខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧ និងបានចុះបញ្ជីនៅទីក្រុង Xiamen ដែលជាទីក្រុងកោះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់លើថ្មម៉ាបទំនើបថ្មក្រានីតជួរឈរដែលមានរាងពិសេសជាដើមហើយបានទទួលយោបល់ល្អពីអតិថិជនជាច្រើន។ ។
120338_125246051


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -២០១៩